Wzór na pole, obwód i przekątną prostokąta

PROSTOKĄT-NAGŁÓWEK

Własności prostokąta:

    • Prostokąt ma dwie pary boków tej samej długości
    • Wszystkie kąty tej samej miary, 90 stopni
    • Przekątne prostokąta są tej samej długości
    • Przekątne prostokąta dzielą się na połowę
    • Punkt przecięcia dwóch przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie

Jak obliczyć pole prostokąta?

Obliczanie powierzchni pola prostokąta nie jest trudnym zadaniem, znając regułę obliczania pól figur geometrycznych, wiemy, że aby otrzymać powierzchnie pole trzeba szerokość pomnożyć przez długość i o to w ten sposób otrzymamy pole powierzchni prostokąta. Możemy również skorzystać z gotowego wzoru na pole powierzchni prostokąta.

prostokątWzór na pole prostokąta:

wzór-na-pole-prostokąt


Jak obliczyć obwód prostokąta?

Liczenie obwodu prostokąta jest bardzo prostym zadaniem, osoba nawet nie znająca podstaw matematyki spokojnie sobie z nim poradzi. Najprostszym sposobem jest po prostu dodanie do siebie wszystkich boków lub skorzystania z gotowego wzoru na pole prostokąta

prostokąt

Wzór na obwód prostokąta:

WzórNaObwódProstokąta

Jak obliczyć przekątną prostokąta?

Przekątną prostokąta możemy liczyć na dwa sposoby. Długość przekątnej możemy policzyć z twierdzenia Pitagorasa gdyż przekątna dzieli go na dwa trójkąty prostokątne, lub skorzystać z gotowego wzoru na długość przekątnej prostokąta.

przekątnaprostokatu

Wzór na przekątną prostokąta: