Czym się statystyka? Jest to ten dział który jest najczęściej używany w życiu codziennym. Mianowicie elementy statystki znajdziemy w każdej dziedzinie życia od szkoły poprzez badania populacji. Pani od matematyki wylicza Ci średnią ocen? Element statystki. W radiu słyszysz, że średnia płaca wzrasta? Element statystyki. Więcej przykładów nie będę tutaj przetaczał. Zapoznaj się z każdym poniżej a nie będziesz miał już żadnych problemów na sprawdzianie kartkówce czy maturze.

Średnia arytmetyczna

Średnia ważona

Mediana

Odchylenie standardowe i wariancje