Potęgowanie liczb to inny, krótszy sposób zapisu mnożenia tej samej liczby przez siebie. Działania na potęgach mogą sprawić problemu nie jednemu uczniowi. Wzorów stosowanych w potęgowaniu jest sporo. Pamiętaj, że wszystkie wzory będziesz miał na karcie wzorów podczas matury. Dzięki temu dodawanie potęg, potęgowanie ułamków zwykłych czy mnożenie potęg nie będzie problemem. Dzięki tym wzorom potęga o wykładniku wymiernym nie będzie problemem.

Wzory na potęgowanie liczb

a^{0} = 1

a^{1} = a

a^{-x} = \frac{1}{a^{x}}

(\frac{a}{b})^{-x} =(\frac{b}{a})^{x}

a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}

a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^{m} = \sqrt[n]{a^{m}}

a^{x} \cdot a^{y} = a^{x+y}

\frac{a^{x}}{a^{y}}= a^{x-y}

(a^{x})^{y} = a^{x\cdot y}

(a\cdot b)^{x} =a^{x}\cdot b^{x}

(\frac{a}{b})^{x}= \frac{a^{x}}{b^{x}}