srednia-arytmetyczna

Średnią arytmetyczną liczb nazywamy sumę liczb danego zbioru podzielonych przez liczbę cyfr w danym zbiorze. Średnia arytmetyczna jest najpopularniejszym określeniem wielkości populacji czy średniej ocen z matematyki. Za pomocą średniej możemy określić średnią krajową pensję lub np. średnią cenę jabłek za rok 2018. Pamiętajcie jednak, że średnia arytmetyczna nie zawsze do końca jest prawdziwa jeśli liczby w danym zbiorze nie są równomierne rozłożone.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną?

Średnia arytmetyczną możemy obliczyć na dwa sposoby, albo skorzystać z podanego poniżej wzoru na średnią arytmetyczną lub dodać wszystkie liczby do siebie i podzielić je przez liczbę wyrazów w tym zbiorze.

Wzór na średnią arytmetyczną:

wzór-na-srednia-arytmetyczne