Wzór na pole i obwód trójkąta

nagłówek-trójkat

Własności trójkąta:

  • Suma miar kątów wewnętrznych równa 180 stopni
  • Dwusieczne kątów trójkąta przecinają się, tworząc punkt który jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt
  • Symetralne boków przecinają się w punkcie który jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie

Rodzaje trójkątów podzielone względem boków:

Rodzaje trójkątów podzielone względem kątów:

  • Trójkąt prostokątny – jeden kąt ma miarę 90 stopni
  • Trójkąt ostrokątny – każdy kąt w tym trójkącie ma miarę mniejszą niz 90 stopni
  • Trójkąt rozwartokątny – jeden kąt posiada miarę większą niż 90 stopni

Jak obliczyć pole trójkąta?

Liczenie pola trójkąta nie jest trudnym zadaniem jeśli wiemy jaki jest wzór na pole trójkąta. Ale wzorów jest kilka, jak wiedzieć których z nich będzie dobry do konkretnego zadania? Trzeba wypisać wszystkie dane z zadania i dopasować właściwy.

trojkat-roznoramienny

Wzory na pole trójkąta:

wzór-na-pole-trojkata wzor-na-pole-trójkata-sinus

Jak obliczyć pole trójkąta równobocznego?

Obliczanie pola trójkąta równobocznego nie jest skomplikowaną czynnością gdyż wzór jest jeden, a parametr jaki trzeba znać to długość jednego z boków trójkąta.

wzór-na-pole-trojkata-rownobocznego

Wzór na pole trójkąta równobocznego: 

wzor-na-pole-trojkata-rownobocznego


Wzór na wysokość trójkąta równobocznego: 

wzor-na-wysokośc-trojkata


Jak obliczyć obwód trójkąta?

Aby policzyć obwód trójkąta trzeba skorzystać z podanego wzoru lub każdy bok dodać do siebie aby otrzymać obwód trójkąta.

trojkat-roznoramienny-obwod

Wzór na obwód trójkąta:

wzor-na-obwod-trojkata