srednia-wazona-wzor

Średnia ważona liczb służy do liczenia średniej liczb jednakże z tą różnicą miedzy średnią arytmetyczną a średnią ważoną jest przede wszystkim taka ze w średniej ważonej w głównej mierze najważniejsza jest waga samej liczby. Zastosowanie ma to w wielu aspektach życia, ja jednak przytoczę prosty przykład do czego należy używać średniej ważonej. Za pomocą średniej ważonej liczb możemy oblicz średnią ocen z matematyki. Jak wiemy oceny ze sprawdzianów są ważniejsze niż oceny z pracy domowej lub oceny z kartkówek. I właśnie w tym przypadku średnia ważona ocen znajduje idealne zastosowanie.

Jak obliczyć średnią ważoną?

Obliczanie średniej ważonej najłatwiej obliczyć za pomocą wzoru na średnią ważoną. Wystarczy znać wartość liczb oraz ich wagę a następnie podstawić do wzoru poniżej. Wzór może wydawać się skomplikowany lecz jak zaczniemy podstawiać wszystko nam się szybko wyjaśni i okaże, że ten wzór jest bardzo prosty w zastosowaniu i liczeniu.

Wzór na średnią ważoną: 

srednia-ważona