Czym są wyrażenia algebraiczne? Jak je dodawać, odejmować mnożyć i dzielić? Poznasz również wzory skróconego mnożenia. Po co są wyrażenia algebraiczne? Odpowiedź brzmi, po to aby nam ułatwiać i przyśpieszyć wykonywanie skomplikowanych działań. Często zapisywane w postaci liczb i liter jednocześnie. Prosty dział który na pewno szybko zrozumiesz z naszymi lekcjami online w formie wideo. Z nami zadania, kartkówki, sprawdziany i matura nie będą dla Ciebie problemem.

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia