Graniastosłup

graniastosłup-nagłówek

Chyba każdemu kto usłyszał po raz pierwszy słowo graniastosłup, nic nie przychodzi do głowy. Ale nic dziwnego mało intuicyjna nazwa, w przypadku sześcianu lub walca, od razu w głowie mamy wyobrażenia tej figury. Graniastosłupy dzielimy na 2 rodzaje:

  • Graniastosłupy proste – dwie najważniejsze zasady odróżniania graniastosłupa prostego od pochyłego to. Wszystkie ściany boczne są prostokątami, oraz krawędzie są prostopadłe po podstaw
  • Graniastosłupy pochyłe – Tutaj łatwo odróżnić przede wszystkim taka figura będzie pochylona oraz ściany boczne będą równoległobokami

Własności graniastosłupa:

  • Ma 2 takie same podstawy które mogą być dowolnymi wielokątami.
  • W graniastosłupie prostym ściany są prostokątami
  • W graniastosłupie pochyłym ściany są równoległobokami

Jak obliczyć pole całkowite graniastosłupa:

Obliczanie pola graniastosłupa nie jest skomplikowanym zadaniem, wystarczy znać wzór który znajdziesz poniżej. Następnie policzyć pole boczne, tutaj trzeba skorzystać ze wzoru na pole prostokąta lub równoległoboku. Na koniec obliczyć pola podstawy pomnożyć przez 2 bo mamy dwie podstawy. Następnie wszystko sumujemy i gotowe!

Wzór na pole całkowite graniastosłupa:

graniastosłupwzor-na-pole-całkowite-walca


Jak obliczyć objętość graniastosłupa:

Obliczanie objętości graniastosłupa nie jest skomplikowanym zadaniem, a nie raz w życiu może się przydać, liczenie objętości w figurach przestrzennych o 2 podstawach jest zazwyczaj dość podobne do siebie, i posiadając umiejętność obliczania objętości graniastosłupa, będziemy umieli obliczyć też pole sześcianu, prostopadłościanu czy walca.

Wzór na objętość walca:

graniastosłupwzor-na-pole-calkowite-walca