Wzór na pole i obwód trapezu

nagłówek-trapez

Własności trapezu:

  • Dwa boki równoległe nazywamy podstawami trapezu
  • Odcinek łączący dwie podstawy nazywany jest wysokością
  • Przynajmniej jedna para boków musi być równoległa
  • Suma miar wszystkich kątów wynosi 360 stopni

Rodzaje trapezów:

  • Trapez równoramienny
  • Trapez prostokątny
  • Trapez dowolny

Jak obliczyć pole trapezu?

Obliczenie pola trapezu nie jest trudnym zadaniem mimo na pierwszy rzut oka wzór wygląda na skomplikowany, to w tak naprawdę musimy podać tylko trzy parametry, takie jak dwie postawy oraz wysokość trapezu, a podstawiamy do tego wzoru poniżej. trapez

Wzór na pole trapezu:

wzor-na-pole-trapezu


Jak obliczyć obwód trapezu?

Obliczanie obwodu trapezu jest tak samo łatwe jak obliczanie obwodu kwadratu czy prostokąta. Mianowicie chodzi dodanie wszystkich boków do siebie i otrzymamy obwód trapezu.

trapez-obwód

Wzór na obwód trapezu:

wzór-na-obwód-rombu