Mediana

mediana-nagłówek

Jak obliczyć medianę?

Mediana liczb z danego zbioru liczb to nic innego jak środkowa wartość zbioru tych liczb. Aby poprawnie wykonać obliczanie wartości mediany danego zbioru należy najpierw uporządkować w kolejności nie malejącej wszystkie liczby a następnie środkową wyznaczyć jako medianę. Jeśli nie ma środkowej liczby wtedy dwie środkowe liczby należy dodać i podzielić przez dwa. Wiec już wiesz że nie musisz znać jaki jest wzór na medianę

Przykłady:

mediana mediana2   mediana mediana