Potęgowanie

Potęgi są jednym z fundamentalnych pojęć w matematyce, umożliwiającym skrócony zapis operacji mnożenia tego samego wyrażenia przez siebie określoną liczbę razy. Choć samo pojęcie może wydawać się prostą koncepcją, stanowi kluczowy element w różnych dziedzinach matematyki, nauk ścisłych i inżynierii.

Definicja potęgi:

Jeżeli  a  jest liczbą rzeczywistą, a n liczbą całkowitą dodatnią, potęgą n liczby a nazywamy
iloczyn  n czynników  a:

a^{n} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ razy}}

Przykłady:

Przykład 1:

2^{4} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16

Przykład 2:

5^{3} = 5 \times 5 \times 5 = 125

Właściwości potęg:

Potęgi mają kilka ciekawych właściwości, które upraszczają obliczenia. Oto kilka z nich:

a^{m} \times a^{n} = a^{m+n}

(a^{m})^{n} = a^{m \times n}

(a \times b)^{n} = a^{n} \times b^{n}

\frac{a^{m}}{a^{n}} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)

a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)

Wzory skróconego mnożenia:

Wzory skróconego mnożenia są bardzo przydatne przy obliczeniach związanych z potęgami. Oto kilka z nich:

a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)

(a+b)^{2} = a^2 + 2ab + b^2

(a-b)^{2} = a^2 - 2ab + b^2

a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)

a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)

Zrozumienie tych reguł i umiejętne ich zastosowanie znacząco przyspiesza rozwiązywanie różnego rodzaju problemów matematycznych.