Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań w matematyce jest bardzo ważną podstawową umiejętnością jeśli bezproblemowo chcemy rozwiązywać zadania z matematyki. Tak jak w ruchu drogowy są pewne ustalone reguły których trzeba się trzymać, tak samo w matematyce, jedne działania wykonuje się najpierw a potem inne, ustalone według hierarchii.

Kolejność wykonywania działań:

    1. Działania w nawiasach
    1. Potęgowanie i pierwiastkowanie
    1. Dzielnie i mnożenie
    1. Dodawanie i odejmowanie

Zwróć uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, jeśli w działaniu występuje tylko jeden typ działań np. dzielenie i mnożenie lub dodawanie i odejmowanie i w żadnym z nich nie występuje żaden nawias to takie działanie wykonujemy po kolei od lewej do prawej.

Przykłady:

2 + 3 + 3 = 5 + 3 = 8

2 + 10 : 5 = 2 + 2 = 4

2^{2} + 14 : 2 + (3+1) = 4 + 14: 2 + (3+1) = 4 + 14 :2 + 4 = 4 + 7 + 4 = 15