Geometria analityczna

Geometria analityczna to dział zajmujący się badaniem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych. Zadania w tym dziale zazwyczaj ograniczają się do obliczenia długości odcinka czy znalezienia równania prostej. Najważniejsza umiejętność w geometrii analitycznej to umiejętność odczytywania współrzędnych położenia punktu.

Równanie kierunkowe i ogólne prostej

Długość i środek odcinka

Proste równoległe i prostopadłe

Proste przechodzące przez 2 punkty