Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia – Jak je stosować?

Wzory skróconego mnożenia znacznie ułatwiają na wykonywanie działań pomiędzy postacią iloczynową a sumaryczną. Warto je znać gdyż są to najczęściej używany wzory w matematyce.

\[\left ( a +b \right )^2 = a^2 + 2ab + b^2\] \[\left ( a -b \right )^2 = a^2 – 2ab + b^2\] \[\left ( a-b \right ) \left ( a +b \right ) = a^2 – b^2\] \[\left ( a+b \right )^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\] \[\left ( a-b \right )^3 = a^3 – 3a^2b + 3ab^2 – b^3\] \[a^3+b^3 = \left ( a+b \right )\left ( a^2 – 2ab + b^2 \right )\] \[a^3-b^3 = \left ( a-b \right )\left ( a^2 + 2ab + b^2 \right )\]

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *