Czym jest średnia ważona? Średnią ważoną najłatwiej będzie wytłumaczyć na ocenach z danego przedmiotu. Jak każdy wie oceny ze sprawdzianu są ważniejsze niż oceny z kartkówki, a kartkówki są ważniejsze niż oceny z prac domowych.

A teraz taki przykład:

 

Oceny Kasi z matematyki to: 3, 2, 5, 3, 1, 3, 4, 4

 

sprawdziany maja wagę 5

kartkówki mają wagę 3

prace domowe mają wagę 1

 

Aby obliczyć średnią ważoną trzeba skorzystać z tego wzoru:

 

 

\[\bar{a} = \frac{a_{1}w_{1} + a_{2}w_{2}+ a_{3}w_{3}+ … + a_{n}w_{n}}{w_{1}+w_{2}+w_{3}+… +w_{n}} \]

 

gdzie:

a – liczby

w – waga liczb

\[\bar{a} = \frac{3 \cdot 5 + 2 \cdot3 + 5 \cdot 5 + 3 \cdot1 + 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot5}{5+3+5+1+3+1+1+5} \approx 4,55\]