Średnia arytmetyczna jest najczęściej stosowaną średnią jeśli chodzi o zobrazowanie danego kryterium. Często możemy się spotkać z pojęciem średnia ocen, średnia zarobków w danej firmie, jest również dobrym wyznacznikiem rozkładu położenia np. drzew w lesie np. 3 drzewa na metr kwadratowy.

 

Aby obliczyć średnią arytmetyczną należy skorzystać z tego wzoru:

\[\bar{a} = \frac{a_{1} + a_{2}+ a_{3}+ … + a_{n}}{n}\]

gdzie:

a – kolejne liczby obliczanej średniej

n – ilość liczb w tym zbiorze