Procent składany to sposób oprocentowania kapitału pieniężnego polegający na doliczaniu odsetek do kapitału w określonych odstępach czasowych z wcześniej ustalonym procentem odsetek.

 

Aby szybko obliczyć kwotę odsetek należy skorzystać z tego wzoru;

\[K_{n} = K \cdot \left ( 1 + \frac{p}{100} \right )^n\]

gdzie:

K – kapitał początkowy

p – stopa procentowa (jaki procent odsetek)

n – ile razy dopisano odsetki