• Miejsca zerowe wielomianu

  • Dodawanie i odejmowanie wielomianu

  • Mnożenie wielomianów

  • Równość wielomianów