• Sześcian
  • Prostopadłościan
  • Stożek
  • Ostrosłup
  • Walec
  • Kula