• Równanie prostej ogólnej i kierunkowej

  • Proste równoległe i proste prostopadłe

  • Długość odcinka

  • Środek odcinka

  • Prosta przechodząca przez punkty

  • Równanie okręgu