• Wyrażenia wymierne

  • Funkcja homograficzna

  • Dziedzina wyrażenia wymiernego

  • Skracanie wyrażeń wymiernych

  • Nierówności wymierne

  • Równanie wymierne

  • Działania na wyrażeniach wymiernych