• Funkcja liniowa – wzór, własności

  • Prosta prostopadła i prosta równoległa

  • Funkcja liniowa z parametrem m

  • Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą podstawiania oraz przeciwnych współczynników

  • Nierówności liniowe

  • Układ równań oznaczony, sprzeczny, nieoznaczony

  • Zadania tekstowe z wykorzystaniem funkcji liniowej