Wzór na pole równoległoboku, wzór na obwód równoległoboku oraz własności równoległoboku.

Wzór na pole równoległoboku, wzór na obwód równoległoboku znajdziesz na naszej stronie! – Matematicus.pl zawsze pomocni! Własności równoległoboku: Przekątne dzielą się na połowę. Przeciwległe kąty są równe. Miara wszystkich kątów wynosi 360 stopni. Przeciwległe boki są równoległe. Wzór na pole równoległoboku: Przykładowe …

Wzór na pole koła , obwód ,własności koła, wzór na długość łuku oraz na pole wycinka

Wzór na pole koła, wzór na obwód koła, wzór na pole wycinka oraz długość łuku znajdziesz na naszej stronie! Matematicus.pl zawsze pomocni! Własności koła: Nieskończona ilość promieni. Nieskończona ilość cięciw. Można wpisać w nie wielokąty. Można opisać na nim wielokąty. Ile wynosi Pi: …

Wzór na pole prostokąta , obwód i przekątną oraz własności prostokąta

Wzór na pole prostokąta, wzór na obwód prostokąta, wzór na przekątną prostokąta znajdziesz na naszej stronie! Matematicus.pl zawsze pomocni! Własności prostokąta: Wszystkie kąty proste. Przeciwległe boki są równoległe (więc jest to równoległobok). Przekątne w prostokącie są równe i dzielą się na połowy. Miejsce przecięcia …

Wzór na pole kwadratu, obwód i przekątną, własności kwadratu

Wzór na pole kwadratu, wzór na obwód kwadratu, wzór na przekątną kwadratu znajdziesz na naszej stronie! Matematicus.pl zawsze pomocni! Własności kwadratu: Wszystkie kąty proste (90 stopni). Wszystkie boki są równej długości. Przeciwległe boki są równoległe (więc jest to równoległobok). Przekątne …